تماس با ما

مجموعه راه های ارتباط با امداد خودرو بجنورد

آدرس :

امداد خودرو بجنورد سراسر استان خراسان شمالی را پوشش میدهد.

تماس :

09154893438

شنبه تا چهارشنبه :

امداد خودرو بجنورد هفت روز هفته آماده برای ارائه خدمات است

پنج شنبه :

مجموعه ما به صورت شبانه روزی در خدمت شهروندان

جمعه :

امداد خودرو بجنورد در تعطیلات رسمی و روزهای جمعه فعال است.